Tumblelog by Soup.io
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • psychocukier
 • dziewczynkaodnaleziona
 • brejkamwszystkierule
 • givemeheaven
 • xmartii
 • TyMiJestes
 • midaj
 • Weroniikaa
 • vesania
 • SmerfMaruda
 • wherethehellareyou
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Wilalena
 • beliveinme
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave vialaluna laluna
0401 8efd
Reposted fromweheartit weheartit viaendlesslove16 endlesslove16
7070 4e48 500
Reposted fromLadykwa Ladykwa viaRastaPrincess RastaPrincess
5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasambaanka sambaanka
7347 aab3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaK8 K8

November 22 2017

Nikt mi Ciebie nie zastąpi.
Wtulić się w Ciebie, przyłożyć głowę do Twojej piersi, poczuć szybkie bicie Twojego serca, zamknąć oczy i zapomnieć o otaczającym Nas świecie.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaasylopath asylopath
0841 1a8c 500
Pogoda na dzisiaj:
Reposted fromdobry dobry viaasylopath asylopath
  Zawsze będzie mi po drodze do Ciebie...
Reposted fromIriss Iriss viaasylopath asylopath
5860 3f79
Reposted fromimyours imyours
Jestem już duża. Nie potrzebuję bajek. Wolę czyjąś obecność, ciepło bliskiej osoby. Może wyda Ci się to naiwne, ale szalenie lubię się przytulać.
Reposted fromimyours imyours
Zdrowa miłość do samego siebie oznacza, że nie czujemy przymusu, aby tłumaczyć się przed sobą lub innymi, dlaczego jedziemy na wakacje, dlaczego śpimy dłużej, dlaczego kupujemy sobie nowe buty, dlaczego rozpieszczamy siebie od czasu do czasu. Czujemy się komfortowo robiąc rzeczy, które dodają wartości i piękna do naszego życia.
— Andrew Matthews
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaikropka ikropka

November 21 2017

7582 c83a 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viabastinat0r bastinat0r
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna vianiskowo niskowo
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. A przecież żal.
— Ignacy Karpowicz, "Sońka"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl