Tumblelog by Soup.io
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • psychocukier
 • dziewczynkaodnaleziona
 • brejkamwszystkierule
 • givemeheaven
 • xmartii
 • TyMiJestes
 • midaj
 • Weroniikaa
 • vesania
 • SmerfMaruda
 • wherethehellareyou
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Wilalena
 • beliveinme
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

Człowieka trzeba widzieć takim, jakim on jest, a nie takim, jakim by się chciało, żeby był.
— Waldemar Łysiak
Reposted frommhsa mhsa vialoveproof loveproof
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazf zf

July 23 2017

3427 aeb8 500

cinemabun:

The Panic in Needle Park (Jerry Schatzberg, 1971)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
4774 def2 500
Paterson (2016), dir. Jim Jarmush
Reposted frombylejaka bylejaka viaavooid avooid
Najwyraźniej ludzie mnie nie rozumieją. Nie rozumieją, że trzeba mi trochę przestrzeni. (...) Niczego nie chwytają.
3249 321b
Reposted fromhagis hagis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Większość ludzi ukrywa się za maskami w obawie przed zranieniem.
— Carina Bartsch
 spierdoliłeś wszystko, popalone mosty. Myślisz, że to była miłość? Chwila spowiedzi serca, morderstwo pierwszy stopień, utonęli w objęciach.
Reposted fromorchis orchis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Miałeś wszystko poza szacunkiem do życia.
Reposted fromorchis orchis viadancingwithaghost dancingwithaghost
Kiedyś sądziłem, iż jestem aspołeczny. Czas jednak pokazał mi, że to nieprawda. Wszyscy uwielbiali moje towarzystwo, a ja ich okłamałem, próbując być kimś, kim nigdy nie byłem. Kimś kim nigdy nie chciałem być.
— Esseral
Often whole days pass without my speaking to anyone, except to ask for dinner or coffee. And it has been like that from the beginning.
— Vincent Van Gogh, Van Gogh in Arles
6434 e100
Reposted fromkarahippie karahippie viamuviell muviell
Reposted fromshakeme shakeme viaupinthesky upinthesky
 • Chodziliśmy nie szukając się, ale wiedząc, że chodzimy po to, żeby się znaleźć.
— gra w klasy
4049 08a6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamoai moai
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl