Tumblelog by Soup.io
 • chodzobejmijmniedokrwi
 • psychocukier
 • dziewczynkaodnaleziona
 • brejkamwszystkierule
 • givemeheaven
 • xmartii
 • TyMiJestes
 • midaj
 • Weroniikaa
 • vesania
 • SmerfMaruda
 • wherethehellareyou
 • niepotrzebnaprzygoda
 • Wilalena
 • beliveinme
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

8177 2716 500
K <3
8176 a6df 500
8171 1063 500
!!!!

Zostałeś w moim sercu zameldowany na stałe.

Jeżeli życie składa się z wyborów, to ja wybieram Ciebie.

Wszystkie moje drogi prowadzą do Ciebie.
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaSkydelan Skydelan

February 19 2018

5258 e561 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viashitsuri shitsuri
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaimpressive impressive
7027 e0c5
K <3 :-*
Imprezowanie jest fajne, dopóki nie znajdziesz osoby, z którą siedzenie w domu jest jeszcze fajniejsze
— axamiitt.tumblr.com
Reposted fromtouchthesky touchthesky viaslomka slomka
Niedobrze wierzyć w człowieka, lepiej być go pewnym.
— Stanisław Jerzy Lec "Myśli nieuczesane. Wszystkie"
1134 ddc6
Reposted fromxalchemic xalchemic viaslomka slomka
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół Ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromlovvie lovvie viaslomka slomka
Wsparcie to blask spojrzenia, ciepło dłoni, która gładzi włosy, splata je w warkocze albo bawi się nimi jak wiatr. Wsparcie to ciepła herbata i plasterek cytryny na gorączkę, nadzieja na niebieskie jutro. Wsparcie to most, który ciągnie się od ramion do serca".
— Kaja Kowalewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viakmj kmj

February 18 2018

Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a to trafiło.
— W. Ziółek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl